Dəyər Zəncirinin İnkişafı,
Biznes Məsləhət və Xidmət Şirkəti

Şirkətin Profili


Profil

Biz dəyər zəncirinin inkişafı sahəsində müstəqil şəkildə biznes xidmətləri göstəririk. Bizim biznes xidmətlərimizə dəyər zəncirinin inkişafı, biznes məsləhətləri, təlim və tədqiqatlar daxildir. Bizim iş o əqidəyə əsaslanır ki, uğurlu və əhatəli inkişafı şəkilləndirən, güclü bazar sistemidir. Bizim məqsədimiz inkişafı daha uğurlu və fərqli şəkildə əldə etməkdir.

Missiya

Biz yüksək təcrübəli və ixtisaslı mütəxəssislərdən ibarət müstəqil şirkət kimi əsas məqsədimiz hökumət, qeyri-hökumət və özəl sector üçün kənd təsərrüfatının inkişafı sahəsində müxtəlif xidmətləri göstərməkdir.

Baxış

“AgroDev” MMC-nin əsas məqsədi dəyər zəncirinin inkişafı, biznes məsləhətləri, təlimlər və tədqiqatlar aparmaq və Azərbaycanda fermer qadınların və kişilərin öz hüquqlarından bərabər faydalanması üçün onların maarifləndirilməsidir.