Dəyər zəncirinin xəritələnməsi və təhlili
  Dəyər zəncirinin işlənib hazırlanması və icrası
  Fasilitasiya, planlama və dəyər zəncirinin inkişaf həlqələrinin işlənib hazırlanması.
  Həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə aktiv bazar iştirakçıları üçün dəyər zəncirinin işə salınması və əlverişli mühitin yaradılması
  Heyvandarlıqda, quşçuluqda və əkinçilikdə dəyər zəncirinin və sektorun inkişafı
  Əsas bazar imkanlarının/boşluqlarının müəyyən edilməsi
  Təhlillər və dəyər zənicirinin inkişafı üçün perspektivli sektorların seçilməsi
  Bazara və sənayeyə qlobal və yerli təsirlərin müəyyən edilməsi
  Bazarın təhlili/araşdırmalar/bazar rəqabətinin , məhsulların, həmin məhsulların alıcılarının və təchizatçılarının elmi və praktik tədqiqatı
  Yeni bazar modelinin tətbiqi üçün mənfəətin/xərcin təhlili
  Aqro-emal və marketinq
  Kənd təsərrüfatı üzrə yarmarkalar və nümayiş sahələri
  Biznes forumları
  Mübadilə səfərləri və digər tədbirlər
  Yerli və regional səviyyədə bazar iştirakçıları arasında biznes əlaqələrinin
  Kənd təsərrüfatı üzrə layihənin işlənib hazırlanması və yazılması
  SMART idarəetmə və kənd təsərrüfatı layihələrinin/fəaliyyətlərinin icrası
  Seçilmiş fəliyyətlər üçün təsirin qiymətləndirilməsi məqsədilə alətərinin müəyyən edilməsi
  Fəaliyyət modellərinin və beynəlxalq standardlara əsaslanan monitorinq və qiymətləndirmə sistemlərinin işlənib hazırlnması
  İlkin sorğular, layihənin təsininin qiymətləndirilməsi, maraq qruplarında müzakirələrin təşkili və ehtiyacların müəyyən edilməsi.
  Tərəfdaşların müəyyən olunması və güclərın/təsirlərin təhlili
  Mediada təbliğat işlərinin aparılması və dəyər zəncirinin inkişafı üçün maarifləndirmə işlərinin aparılması
  Birliklərin/kooperativlərin və strateji əməkdaşlıqların yaradılması
  Kənd təsərrüfatı sahəsində başlıca siyasətin tərtibi və icrası üçün dövlət səviyyəsində lobbiçiliyin edilməsi
  Fermer birliklərinə institutsional dəstəyin göstərilməsi